Trường Đại học Hồng Đức là Trường đại học công lập, đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua gần 24 năm xây dựng, phát triển; Trường Đại học Hồng Đức đã khẳng định là một trong những địa chỉ đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín trong tỉnh và khu vực. Với đội ngũ 23 phó giáo sư, 161 tiến sĩ và tỉ lệ cán bộ có trình độ sau đại học đạt 95%, Nhà trường đang tổ chức đào tạo 04 chuyên ngành tiến sĩ, 19 chuyên ngành thạc sĩ, 34 ngành đại học và một số chuyên ngành thạc sĩ hợp tác đào tạo với các trường đại học nước ngoài với tổng số gần 10.000 học viên, sinh viên.

Năm 2017, Trường Đại học Hồng Đức đã được công nhận Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Năm 2019 được xếp hạng 49/256 cơ sở giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam; Năm 2020 được Webometrics xếp thứ 36/100 trường đại học tốt nhất Việt Nam,…

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức là cơ quan ngôn luận chính thức về học thuật của Trường Đại học Hồng Đức, có chỉ số ISSN 1859 - 2759 (xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Việt) và ISSN 2588 - 1523 (xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh), hoạt động theo giấy phép số 14/BTTTT-GPHĐBC ngày 09/01/2009, và Giấy phép số 125/GP-BTTTT, cấp lại ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức xuất bản 6 số/năm với ngôn ngữ xuất bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Hơn 12 năm hoạt động, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã xuất bản được 66 số tạp chí bằng hai ngôn ngữ  tiếng Việt và tiếng Anh với hơn 1000 bài báo khoa học thuộc nhiều khối ngành. Chất lượng bài báo có hàm lượng khoa học ngày càng cao, quy trình xuất bản chặt chẽ, phản biện độc lập, uy tín. Là một phương tiện truyền thông về học thuật, Tạp chí khoa học có sức ảnh hưởng lớn đối với hoạt động Giáo dục và Đào tạo, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

Trên cơ sở kiểm tra các nguồn lực và chất lượng bài đăng Tạp chí, tính đến nay Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công nhận tính điểm công trình cho 5 ngành Tạp chí của Nhà trường cụ thể như sau: Văn học (0 - 0,5đ), Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0 - 0,5đ); Giáo dục học (0 - 0,25đ); Vật lý (0 - 0,25 đ) và Kinh tế (0 - 0,25 đ). Tháng 12/2017, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã tham gia cơ sở dữ liệu “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến” (Vietnam Journals Online, VJOL) do Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) quản lý. Hiện nay, Tạp chí được truy cập tại địa chỉ: https://js.hdu.edu.vn/.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, uy tín và khách quan cũng như tạo sự lan tỏa của Tạp chí trong cộng đồng nghiên cứu, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức chào đón các nhà Khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên trong nước và quốc tế tham gia gửi bài và cộng tác nhiệt tình để Tạp chí Nhà trường mang đến độc giả những kết quả, thông tin hữu ích có giá trị khoa học.

Ban trị sự xin trân trọng cảm ơn!

 

BAN TRỊ SỰ TCKH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Số 62 (2022)

Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Ngày xuất bản: 25/12/2022

Các bài báo

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOÁ
Phạm Thị Thanh Bình, Mai Thành Luân, Nguyễn Thị Vân
PDF Trích dẫn
Trang: 7-16
ĐA DẠNG NGUỒN GEN CÂY THUỐC CỦA DÂN TỘC MƯỜNG, THU THẬP LƯU GIỮ VÀ BẢO TỒN TẠI TỈNH THANH HÓA NĂM 2021
Đào Văn Châu, Lê Hùng Tiến, Phạm Văn Năm, Nguyễn Trọng Chung
PDF Trích dẫn
Trang: 17-26
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU VÀ CÔNG TÁC BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY THUỐC TẠI TỈNH THANH HÓA
Nguyễn Trọng Chung, Lê Hùng Tiến, Phạm Văn Năm, Đào Văn Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 27-35
STUDYINGTHE EFFECTS OF PRELIMINARY TREATMENTS AND DRYING MEASURES ON THE QUALITY AND VOLUME OF STEMONA TUBEROSALOUR.
Nguyễn Thị Tố Duyên, Nguyễn Văn Kiên, Phạm Thị Lý, Nguyễn Hữu Trung
PDF Trích dẫn
Trang: 36-42
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG SẢN CHỦ LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Vũ Thị Ngọc Anh, Lê Hoằng Bá Huyền
PDF Trích dẫn
Trang: 43-51
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ TẠI TỈNH THANH HÓA
Tống Văn Giang, Nguyễn Hữu Hải
PDF Trích dẫn
Trang: 52-58
ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN NPK (13:13:13+TE) ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG DƯA LÊ THƠM HÀN QUỐC VA.76 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2022 TẠI TỈNH THANH HÓA
Tống Văn Giang, Trần Thị Huyền
PDF Trích dẫn
Trang: 59-66
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM CHỨA PROBIOTICS VÀ THẢO DƯỢC VÀO KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT THỊT CỦA GÀ RI LẠC THỦY NUÔI TẠI TỈNH THANH HÓA
Đỗ Ngọc Hà, Phùng Thị Tuyết Mai, Khương Văn Nam, Vũ Thị Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 67-74
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÂY LÂM SẢN NGOÀI GỖ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU - TỈNH THANH HOÁ
Vũ Thị Thu Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 75-82
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRẠNG THÁI RỪNG THƯỜNG XANH TRÊN ĐẤT THẤP TẠI CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG TỈNH THANH HÓA
Phạm Hữu Hùng, Nguyễn Hữu Hảo, Lại Thị Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 83-93
HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CU LI (NYCTICEBUSSPP.) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HÓA
Bùi Thị Huyền, Phạm Anh Tám, Đinh Thị Thùy Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 94-101
NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ NHÂN NHANH SINHKHỐI LOÀI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VARNATTO
Mai Thành Luân, Hoàng Thị Lan Thương, Nguyễn Thị Mai Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 102-109
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ LƯỢNG BÓN PHÂN KALI ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG HẠT
GIỐNG HY THIÊM (SIEGESBECKIA ORIENTALIS L. ) TẠI TỈNH THANH HÓA
Phạm Văn Năm, Đào Văn Châu, Vương Đình Tuấn, Tống Văn Giang
PDF Trích dẫn
Trang: 110-118
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÂY HY THIÊM (SIEGESBECKIA ORIENTALIS L.) TẠI TỈNH THANH HÓA
Trần Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Kiên, Lê Hùng Tiến, Phạm Đức Tân, Nguyễn Thị Hằng, Đoàn Thị Thanh Nhàn
PDF Trích dẫn
Trang: 119-127
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GIUN QUẾ VÀO KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN RỪNG NUÔI Ở QUY MÔ NÔNG HỘ
Tống Minh Phương, Phùng Thị Tuyết Mai
PDF Trích dẫn
MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HOÁ MÁU CỦA LỢN MẮC DỊCH TIÊU CHẢY CẤP (PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - PED) NUÔI TẠI TỈNH THANH HOÁ
Hoàng Văn Sơn, Hoàng Thị Bích
PDF Trích dẫn
Trang: 135-140
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ CÓ MẶT CỦA MỘT SỐ GEN KHÁNG
BỆNH BẠC LÁ (xa5, Xa7, xa13, Xa21) TRONG GIỐNG LÚA KBL2
Nguyễn Quang Tin, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Lan
PDF Trích dẫn
Trang: 141-150